Wymagania techniczne związane z zapotrzebowaniem w energię elektryczną (W przypadku kiedy pobór energii na stoisku uczestnika jest wyższy niż zadeklarowany w formularzu opłata za nadwymiarowy pobór energii pobierana jest w trakcie jarmarku w wysokości 300% kwoty dla danego przyłącza)!

Zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem oraz Rodo i je akceptuję

14 + 7 =

Przykładowe zdjęcia asortymentu oraz stoiska (3 zdj.) proszę przesłać na adres: marketing@staropolskiejarmarki.pl